Onkruid in het gazon

Onkruid in het gazon? Klaver, (kruipende) boterbloem, paardenbloemen, madeliefjes zijn verschillende soorten onkruid in het gazon. De een vindt het mooi, dan ander wil graag een strak, groen gazon. Het bestrijden van onkruid kost veel tijd maar kan voorkomen dat uw hele gazon overgenomen wordt. Door goed gazononderhoud uit te voeren kunt u onkruid wellicht in de toekomst beperken.
U vindt in dit artikel o.a. de volgende onderwerpen:

 • Hoe komt onkruid in het gazon
 • Hoe kunt u onkruid bestrijden of voorkomen
 • Soorten onkruid
 • Soorten onkruidgrassen
Onkruid in het gazon

Hoe komt er onkruid in uw gazon?

Geen enkel gazon ontkomt aan onkruid. Onkruid zit al in de grond voordat u graszoden legt. Geen enkele teler kan 100% garanderen dat het geleverde gras onkruidvrij is. Het kan vanuit de tuin van de buren komen (wind) of bijvoorbeeld via vogelpoep (zaden).

Wanneer ontstaat onkruid

Onkruid kan ontstaan wanneer er op een niet juiste manier omgegaan wordt met het type gras waarvoor het bedoeld is. Bijvoorbeeld een siergras gazon bestaat uit dunne kwetsbaardere grassoorten. Als daar op gespeeld wordt, raakt het gras sneller beschadigd, ontstaan er open plekken. Open plekken die sneller opgevuld kunnen worden door onkruid. Deze groeit immers sneller dan gewoon gras en heeft ook minder water nodig om te groeien.

Hoe kunt u onkruid verwijderen of bestrijden?

Onkruid in uw gazon kunt u op verschillende manieren bestrijden en onder controle houden

Onkruid bestrijden

 • Gebruik een onkruidsteker. U steekt het onkruid met wortel en al uit de grond.

 • Gebruik gazonmest met toegevoegd onkruidbestrijdingsmiddel. De onkruidverdelger werkt tegen klaver, boterbloem, paardenbloemen, madeliefjes en andere soort onkruid.

Onkruid voorkomen

Onkruid voorkomen is nooit mogelijk, maar het beperken van het onkruid wel!

Gazononderhoud

Gras maaien

Maai het gazon niet te kort. Wat zijn de minimale lengtes voor de type gazons?

 • Premium graszoden: minimaal 4 centimeter
 • Premium natuurgras: minimaal 4 centimeter
 • Siergazon: minimaal 3 centimeter
 • Zogenaamd schaduwgras: minimaal 4 centimeter
 • Speelgras: minimaal 4 centimeter

Gazonbemesting

Een gazon heeft voeding nodig, voeding in de vorm van meststoffen. Driemaal per jaar:

 • Voorjaarsbemesting
 • Zomerbemesting
 • Najaarsbemesting

Soorten onkruid

Klaver (Trifolium)

Klaver, een soort onkruid met het kenmerkende vlinderbloemige blad is voor veel gazoneigenaren een lastig onkruid. Klaver kan koude winters overleven.

Oorzaak van klaver in het gazon: stikstof tekort in de ondergrond.
Lees alles over klaver in het gazon


Heermoes (Equisetum arvense)

Heermoes in gazon

Heermoes, lid van de paardenstaart familie. Signaalplant voor schrale grond, kan met metersdiepe wortel mineralen uit de ondergrond halen.

Oorzaak van heermoes in het gazon: mineraal arme grond
Lees alles over heermoes in het gazon


Duizendblad (Achillea millefolium)

Duizendblad in gazon

Duizendblad

Oorzaak van duizendblad in het gazon: voedselarme droge grond
Lees alles over duizendblad in het gazon


Madeliefjes (Bellis perennis)

Madeliefjes in gazon

Madeliefjes, veel mensen vinden ze juist mooi in het gazon. Kleine lieve witte bloemetjes

Oorzaak van madeliefjes in het gazon: voedselarme bodem
Lees alles over madeliefjes in het gazon


Paardenbloemen (Taraxacum officinale)

Paardenbloemen in gazon

Paardenbloemen herkent u aan de kenmerkende gele bloemen met uiteindelijk een witte bol met zaad dat u weg kunt blazen. De wind blaast ze gemakkelijk door uw tuin en over uw gazon. Er zijn wel 250 verschillende soorten paardenbloemen bekend
Kalk kan effect hebben op het aantal paardenbloemen. Steek ze liever uit voordat ze hun zaad verspreiden.

Oorzaak van paardenbloemen: kalk tekort
Lees alles over paardenbloemen in uw gazon


Boterbloem

Boterbloemen in gazon

Boterbloemen, herkenbaar aan mooie kleine gele bloemetjes.

Oorzaak van boterbloemen in het gazon: droge schrale grond
Lees alles over boterbloemen in uw gazon


Draadereprijs (Veronica filiformis)

Draadereprijs in gazon

Draadereprijs, herkenbaar aan mooie kleine paarse bloemetjes

Oorzaak van draadereprijs het gazon: schrale ondergrond, droge tot vochtige bodem
Lees alles over draadereprijs in uw gazon


Zevenblad / Hanenpoot (Aegopodium podagraria)

Zevenblad / Hanenpoot (Aegopodium podagraria) in gazon

Zevenblad / Hanenpoot, herkenbaar aan witte (7) bladerige bloemetjes.

Oorzaak van zevenblad / hanenpoot in het gazon:
Lees alles over zevenblad / hanenpoot in uw gazon


Gehoornde klaverzuring (Oxalis corniculata)

Gehoornde klaverzuring, herkenbaar aan kleine gele blaadjes in de bloem, ook bekend als springklaver
Oorzaak van gehoornde klaverzuring het gazon: vochtige zure grond
Lees alles over gehoornde klaverzuring in het uw gazon

Speenkruid (Ficaria verna)

Speenkruid, herkenbaar aan
Oorzaak van speenkruid het gazon: groeit graag op humeuze voedselrijke (vooral kalkrijke) grond.
Lees alles over speenkruid in het uw gazon

Vogelmuur (Stellaria media)

Vogelmuur, herkenbaar aan kleine witte blaadjes in de bloem
Oorzaak van vogelmuur het gazon: evenwichtige grond met mineralen, stikstofrijke grond, niet dichte grasmat.
Lees alles over vogelmuur in het uw gazon

Haagwinde (Calystegia sepium)

Haagwinde, herkenbaar aan mooie witte bloemen
Oorzaak van haagwinde het gazon: zeer voedselrijke ondergrond, vochtige carbonaat rijke bodem. Bestrijden door hem uit het gras te trekken en blijven maaien.
Lees alles over haagwinde in het uw gazon

Kleine veldkers (Cardamine hirsuta)

Kleine veldkers, herkenbaar aan 2 tot 3 mm grote witte blaadjes (eliptische vorm)
Oorzaak van kleine veldkers het gazon: vochtige zandgrond en zandleemgrond
Lees alles over kleine veldkers in het uw gazon

Melganzevoet (Chenopodium album)

Melganzevoet, herkenbaar aan spitse bladeren, bollerige vertakking
Oorzaak van melganzevoet het gazon: droge voedzame grond
Lees alles over melganzevoet in het uw gazon

De verschillende onkruidgrassen

Onkruidgrassen, die gemakkelijk te herkennen zijn aan hun grovere blad en lichtere kleur, zijn soms moeilijk uit te roeien. Een chemische bestrijding wordt niet aanbevolen, daar ook de gazongrassen hieronder te lijden hebben

Straatgras / Poa annua

Straat- of tuintjesgras wordt algemeen als onkruid beschouwd, maar vaak wordt het in een gazon of sportveld wel getolereerd. De bloemhoofdjes hebben korte stengels, zodat ze vaak aan de grasmaaier ontsnappen en kunnen uitzaaien. Dit zaad wordt door het maaien verspreid zodat de plant open plekken in het gazon al gauw zal gaan koloniseren. Omdat straatgras gevoelig is voor droogte, zal het licht van groen naar geel verkleuren en dan afsterven.

Witbol / Holcus lanatus

Een overblijvende grassoort met grijsgroen blad en roze gestreepte schede. In een fijn gazon kan witbol een echte plaag betekenen. U kunt het intomen door het voor het maaien met een scherp mes weg te snijden.


Zachte witbol / Holcus mollis

Dit onkruidgras lijkt goed op de echte witbol, maar vormt taaie uitlopers die, als ze worden doorgesneden, nieuwe planten produceren. Hierdoor doet het wegsnijden meer kwaad dan goed. Het beste is om de hele aangetaste strook weg te halen.


Kweekgras / Agropyron repens

Met zijn lange, ondergrondse wortels kan kweekgras zich buitengewoon snel vermeerderen, vooral daar deze wortels gemakkelijk breken en dan nieuwe planten kan vormen. Grond waarop veel kweekgras groeit, moet het liefst met een onkruidverdelger worden gezuiverd alvorens er een gazon op aangelegd kan worden.

Gazon herstellen na onkruid?

Bent u bang dat de schade aan het gazon niet meer te herstellen is? Overweeg dan om nieuwe graszoden te leggen. U kunt hier eenvoudig graszoden bestellen of het graszaad bekijken

Datum gepubliceerd: 03-01-2021

Voor het laatst gewijzigd: 12-10-2023