Meelwormen als meststof en bodemverbeteraar voor uw gazon

Meelwormenmest voor het gazon

Meelwormenmest, ook wel Frass genoemd, is zeer geschikt om insecten die uw gazon schade toebrengen uit de buurt te houden. Het bestaat uit uitwerpselen en huidrestanten van meelwormen. Het bevat een grote hoeveelheid fosfaat, stikstof en kalium en uniek voor deze mest is de stof chitine. De meelwormen meststof wordt gehygieniseerd op hoge temperatuur om levende wormen in de mest te voorkomen.

Deze 5 voordelen heeft meelwormenmest

Er zijn vele voordelen aan het inzetten van Frass om uw gazon gezond en mooi te houden. Hieronder leest u 5 belangrijke voordelen.

 • Insecten en andere vervelende indringers laten uw gazon met rust dankzij het stofje chitine in de mest.
 • De bestanddelen van deze meststof om de juiste omstandigheden te scheppen voor de ontwikkeling van stevige en gezonde wortels waaruit uw gazon goed aangroeit.
 • Geen schadelijke gevolgen voor de omgeving en een lage CO 2 uitstoot
 • Goed voor de bodemstructuur en bevorderend voor het leven in de grond
 • Frass is een constante voedingsbron voor je gras doordat het de voedingsstoffen gelijkmatig afgeeft.

De chitine in de mest biedt een hoge kwaliteit voeding voor micro-organismen in de bodem. Bij het afbreken van de chitine door deze organismen komen enzymen vrij die ervoor zorgen de natuurlijke afweer activeren van het gras. Ziekten en plagen zullen daardoor niet zo snel proberen zich te goed te doen aan het gras. U hoeft dus geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. De wortels van het gras zijn de basis waaruit uw gazon moet groeien. Een mooi gazon begint dan ook met doorvoede en weerbare wortels. De stikstof en fosfor in de meelwormenmest zijn een goede voedingsbodem voor de wortels van uw siergrasveld om zich stevig te ontwikkelen. Het langzaam vrijkomen van de stikstof zorgt ervoor dat het gras niet te snel groeit.

In vergelijking met kunstmest kunt u door insectenmest in te zetten meer dan 12,5 duizend kg CO 2 uitstoot besparen. Het produceren van kunstmest gaat gepaard met een hoog verbruik van aardgas en aardolie en vervuilende chemische processen. Natuurlijke meelwormenmest is dus een belangrijke stap voorwaarts richting een duurzamere wereld. Daarnaast zal uw gezonde gazon CO 2 gaan omzetten in zuurstof. Door de goede voedingsbodem zal ook het juiste leven in de grond actief worden waardoor op een natuurlijke manier de structuur van de bodem luchtig en gezond gehouden zal worden. De verscheidenheid aan voedende stoffen in de frass zal daarnaast zorgen voor een constante, langdurige en geleidelijke afgifte van voeding aan de beplanting in uw tuin waardoor deze sterk aangroeit.

Waar komt meelwormenmest eigenlijk vandaan?

De meelwormenmest wordt gemaakt in meelwormenkwekerijen die je in heel Nederland steeds meer ziet verschijnen. Deze verwerken de poep en de huidrestanten van de meelwormen tot organische droge mestkorrels. Steeds meer innovatieve landbouwers maken gebruik van dit prachtige duurzame alternatief en ook u kunt het makkelijk inzetten voor gebruik in uw tuin.

Wat doet frass voor uw gazon

De inzet van meelwormen meststof zorgt voor een hoognodige aanvulling van belangrijke voedingsstoffen in de bodem waar uw gazon op groeit. Er zal een goede omgeving ontstaan waar sterke wortels in kunnen groeien die de basis vormen voor een kwaliteitsgazon. Het zal plagen en bacteriën die het gras schade aan kunnen doen helpen op afstand te houden door het hoge chitinegehalte.

Waar moet u op letten als u meelwormenmest koopt?

Er zijn steeds meer kwekers van meelwormen en daarmee steeds meer aanbieders van meelwormenmest. Er zijn verschillen in het gehalte droge stof in de meelwormenmest en in het Fosforgehalte. Verder loont het de moeite te letten op het chitinegehalte wat een belangrijke eigenschap is. Ook zou het product uit gehygi?niseerde mest moeten bestaan om problemen te voorkomen.

Hoe brengt u meelwormen meststof aan op uw gazon?

 • Als eerste bepaalt u de juiste dosering
 • Vervolgens strooit u de korrels gelijkmatig over de te bewerken grond
 • Hierna harkt u de grond aan

Let op

 • Het best doet u dit als er regen wordt verwacht
 • U kunt eventueel eerst lavameel gebruiken

Welke goede stoffen bevat frass?

Frass verrijkt uw bodem met:

 • Chitine
 • Fosfor
 • Kalium
 • Stikstof

Frass als natuurlijke meststof

Gebruik geen kunstmest meer maar vervang deze door volledig organische frass om:

 1. Hoge CO 2 uitstoot te voorkomen
 2. De bodem in uw tuin niet uit te putten
 3. Een gezonde omgeving te bevorderen
 4. Bij te dragen aan een duurzamere toekomst

Tip: vermeng meelwormenmest met lavameel en wormenmest

Combineer de meelwormenmest met lavameel en wormenmest zodat deze producten elkaar kunnen versterken. Zo hoeft u geen chemische verdelgers of kunstmest te gebruiken en krijgt u het allerbeste resultaat voor een gezond en diepgroen gazon. In de natuur werken verschillende elementen tenslotte het best samen. Op deze manier maak je hier optimaal gebruik van.

Wanneer kunt u het beste meelwormen meststof aanbrengen?

Meelwormenmeststof kan het hele jaar door gebruikt worden. Het beste doet u dit vlak na het gebruik van lavameel en wormenmest. Voor het beste resultaat kiest u een bewolkte dag. Regen of besproeiing van uw gazon na het aanbrengen heeft een gunstige invloed op de werking van de meststof en de groei van het gras op uw gazon.

Hoeveel frass toepassen?

Elk jaar heeft u per m² 200-500 gram korrels nodig om uw gazon te bemesten. Kies voor een bestaand gazon voor een dosering aan de hoge kant van het spectrum en voor een nieuw gazon voor een lage dosering meer rond de 200 gram. Een nieuw gazon heeft andere behoeften dan een gazon dat al langer ligt. De bodem zal dan een hogere behoefte hebben aan voedingsstoffen.

Datum gepubliceerd: 03-01-2021

Voor het laatst gewijzigd: 14-04-2023